top of page

Zespół szkolno - przedszkolny w Tyńcu Małym

lokalizacja: Tyniec Mały, gmina Kobierzyce

inwestor: Urząd Gminy Kobierzyce

data: listopad 2010

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia terenu: 40254 m²

powierzchnia użytkowa: 7169 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Sylwester Duda, Marcin Proch, Jacek Augustyniak, Agnieszka Michalik, Iwona Drobina

 

Zespół otoczony z czterech stron ścianami i murami obitymi drewnem odwołuje się do źródłosłowu miejscowości Tyniec. Nazwa Tyniec, pochodząca od słowa tyn, oznaczającego płot, ogrodzenie, charakteryzuje osadę obronną ogrodzoną ostrokołem z drzewa. Zaproponowano rozłożysty niewysoki obiekt, który zachowuje małoskalowy, ekstensywny charakter okolicznej zabudowy i równocześnie nawiązuje aktywny dialog z otwartym terenem. Zespół szkolno-przedszkolny, złożony z wolnostojących pawilonów poprzetykanych dziedzińcami, tworzy jeden spójny system, połączony korytarzami i ścianami. Elementem charakterystycznym są trójkątne linie ścian i dachów, tworzące ciąg łamiących się dynamicznie płaszczyzn okalających założenie.

bottom of page