top of page

WUWA

funkcja: zagospodarowanie przestrzeni publicznych obszaru wuwa

lokalizacja: Wrocław

inwestor: Gmina Wrocław

data: wrzesień 2011

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia terenu: 247300 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Anna Grajper, Sebastian Dobiesz

 

WUWA (niem. Wohnungs- und Werkraumausstellung = Wystawa mieszkania i miejsca pracy) to awangardowa, modernistyczna wystawa mieszkaniowa, zorganizowana w 1929 roku na terenach przylegających do Hali Stulecia.

 

Proponowane rozwiązania mają na celu podkreślenie historycznej rangi miejsca oraz eliminację problemów przestrzennych wynikających z zachodzących zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni ostatniego stulecia. Idea całego założenia opiera się na wprowadzeniu charakterystycznego, identyfikującego elementu zagospodarowania terenu w postaci ŚCIEŻKI WUWA – żółtej wstęgi nawierzchni, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru i trasę jego zwiedzania.

Podążanie ścieżką umożliwia poznanie wystawy WUWA „od ogółu do szczegółu”, dając najpierw ogląd całości poprzez zapoznanie się z jej ramami urbanistycznymi, a następnie z jej strukturami i przestrzeniami wewnętrznymi. ŚCIEŻKA WUWA w sposób jednoznaczny wyróżnia obszar wystawy z przestrzeni miejskiej. Wprowadza jasny i czytelny sygnał, zarówno dla zwiedzających jak i postronnych, nakierowując ich i zachęcając do zaznajomienia się z tym wyjątkowym osiedlem.

Ważnym elementem projektu jest system informacji, który nie tylko przekazuje podstawowe dane adresowe, ale również edukuje mieszkańców i zwiedzających.

Proponowane różnorodne działania projektowe w zakresie małej architektury, komunikacji, systemu informacji czy rewitalizacji zieleni tworzą spójne, jednorodne, oszczędne w formie rozwiązanie, którego zadaniem jest wyeksponowanie i podkreślenie wartości architektonicznych i urbanistycznych WUWY.

bottom of page