top of page

Wieżowiec w Porcie Popowice

funkcja: budynek wielorodzinny ze strefą usługową i gastronomiczną
lokalizacja: Popowice, Wrocław
inwestor: Vantage Development S.A.
data: 2020
zakres: projekt koncepcyjny
autor: Tomasz Głowacki
zespół:
​Joanna Krajewska, Konrad Mierzwa, Adrian Pietrzak, Marta Zator, Agata Ręczkowska, Justyna Kornacka

 

Punktem wyjściowym prac projektowych było stworzenie budynku oraz zagospodarowania terenu w taki sposób, by zmaksymalizować powierzchnię zabudowy przy spełnieniu wymagań nasłonecznienia, przesłaniania i zacieniania. Zaproponowano wieżowiec mieszkalny o uskokowej bryle, dla której inspiracją stały się kolumnowe kształty bazaltów, budujących wyspę Staffa we wschodniej Szkocji. Nieregularna struktura pozwala uformować funkcjonalne mieszkania, z których każde posiada otwarcia na co najmniej dwie strony świata. Jednocześnie, poprzez zastosowanie wysokich okien balkonowych oraz narożnych typu porte-fenetre, zapewnia na wszystkich kondygnacjach atrakcyjne widoki na marinę i otoczenie.

 

Centralny trzon założenia stanowi zwarta komunikacja z dwoma klatkami ewakuacyjnymi i pięcioma windami, wokół której zaprojektowano mieszkania. Zaletą tego rozwiązania jest zminimalizowanie powierzchni komunikacji w stosunku do powierzchni użytkowej. Wielkości i układy mieszkań odzwierciedlają oczekiwaną przez inwestora typologię. Ponadto projekt wzbogaca ofertę o różnorodność aranżacyjną lokali, która ułatwi potencjalnym mieszkańcom, o odmiennych potrzebach, znaleźć coś dla siebie. Istotnym zabiegiem, znacząco ograniczającym koszty budowy, jest skrócenie potencjalnego wysięgu wspornika w północnej części budynku. Został on zmniejszony do ~7m i podparty krzyżującymi się ścianami tarczowymi. Uzyskana rzeźbiarska forma kreuje unikatowy wyraz architektoniczny, tym samym KLIFOWIEC ma potencjał stać się budynkiem-ikoną osiedla Port Popowice i miasta Wrocławia.

bottom of page