top of page

Zespół szkolno - przedszkolny w Stabłowicach

funkcja: edukacyjna
lokalizacja: Wrocław, Stabłowice
inwestor: Gmina Wrocław
data: 2014
zakres: projekt koncepcyjny
autor: Tomasz Głowacki,

zespół: Alicja Sawicka, Małgorzata Bieńkowska


Usytuowanie projektu koncepcyjnego znajduję się w charakterystycznym kontekście terenu zieleni rekreacyjnej ze zbiornikiem wodnym oraz osiedli mieszkaniowych. Odpowiedzią na zadanie projektowe dotyczące zaaranżowania terenu z drogą miejską jest usytuowanie komunikacji po wschodniej, skrajnej strefie działki. Decyzja ta pozwoliła na wyraźne zaznaczenie stref funkcji głośnych i cichych oraz czytelne ukształtowanie bryły obiektu. Od strony komunikacji wyznaczony został parterowy pas funkcji ogólnodostępnych i administracyjnych ze strefami wejściowymi i przedszkolem, który pełni jednocześnie rolę buforu akustycznego i wizualnego. Od strony zielonego terenu rekreacyjnego zostały zaprojektowane dwupiętrowe grona klasowe z obszernymi patiami, które przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego, zamkniętego wnętrza, mają wygodny dostęp do zieleni.


Pas funkcji ogólnodostępnych mieści w sobie między innymi kompleks sportowy, świetlice oraz bibliotekę. Zaletą pasmowego układu funkcji jest możliwość bezkolizyjnego wydzielenia obszaru dostępnego poza zajęciami szkolnymi, z zachowaniem głównej strefy wejściowej szkoły. Dodatkowo znajduje się w nim blok kuchenno-jadalniany obsługujący zarówno szkołę i przedszkole. Strefa przedszkola ze względu na właściwe, południowe doświetlenie oraz bryłową kompatybilność stanowi przedłużenie pasa wielofunkcjonalnego.


Przewodnią ideę układu funkcjonalno-przestrzennego stanowi wydzielenie gron: mini szkół w ramach jednego kompleksu mającego pomieścić 1200 uczniów. Stworzenie indywidualnych stref klasowych wzmacnia poczucie tożsamości ucznia, rozpoznanie i identyfikację z przestrzenią. Poszczególne kondygnacje gron dedykowane są indywidualnej grupie wiekowej. Sale lekcyjne w każdej z jednostek są lokalizowane wokół dużego, dwukondygnacyjnego patia, który doświetla korytarz i pomieszczenia. Zielona przestrzeń stanowi atrakcyjne dopełnienie przestrzeni edukacyjno-integracyjnych. Motyw patia powtórzony jest w mniejszej skali w pasie jednokondygnacyjnym, co stanowi element doświetlenia pomieszczeń i buforu akustycznego pomiędzy funkcjami. Charakter obiektu stanowi introwertyczność bryły i funkcji. Elewacja zewnętrzna jest powściągliwa, zaakcentowana podłużnymi oknami, cofniętymi wobec lica ściany, co wspomaga światłocień dodatkowo kształtujący rzeźbę obiektu. Z kolei wnętrza przenikają się z przeszklonymi patiami, co podkreśla integralność pomieszczeń z bezpieczną strefą zewnętrzną. Bryła urozmaicona jest obitymi drewnem podcieniami i zadaszeniami, które stanowią strefy wejściowe główne i poboczne obiektu.

bottom of page