top of page

Szkoła Muzyczna w Poznaniu

funkcja: oświata
lokalizacja: Poznań
inwestor: publiczny
data: 2014
zakres: projekt konkursowy
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

Proponowana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu kontynuuje cenny charakter zabudowy dzielnicy, określony przez gęstą tkankę kamienic Górnej Wildy z początku XX wieku. Optymalne wykorzystanie potencjału wskazanej działki ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla użytkowników i gości. Bogaty program funkcjonalno-przestrzenny skumulowany na niewielkim terenie, dodatkowo ograniczony zapisami konkursu, zrodził ideę utworzenia zwartego zespołu wokół dwóch wewnętrznych patiów. Patia te nie tylko pozwalają na właściwe doświetlenie przestrzeni kompleksu i jego wygodne funkcjonowanie - jako wewnętrzne dziedzińce zapewniają przede wszystkim niezbędną uczniom rekreację na świeżym powietrzu. Mimo, iż rozgrywają się na różnych wysokościach, stanowią centralny element organizujący przestrzeń i cyrkulację w obiekcie. Elewację tworzy naprzemienna kompozycja pionowych płaszczyzn i pionowych przeszkleń, mocno zagłębionych w stosunku do lica fasady. Światłocieniowa tektonika fasady została świadomie wzmocniona przez obłożenie szerokich framug szkłem elewacyjnym w kolorze czerni, nawiązując do ciemnego szkła termicznego wysokoselektywnych przeszkleń. W kontraście do ciemnego szkła partie pełnych płaszczyzn stanowią panele termoakustyczne obłożone frontalnie perforowaną blachą aluminiowo-miedzianą w kolorze jasnego brązu.

bottom of page