Sąd apelacyjny we Wrocławiu

funkcja: urzędowa
lokalizacja: Wrocław
inwestor: Gmina Wrocław
data: 2015
zakres: projekt koncepcyjny
autor: Tomasz Głowacki,
zespół: Alicja Sawicka, Tomasz Michalski, Alicja Zachodny, Jacek Młynarczyk, Przemysław Witkowski, Marcin Brzeziński, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska-Janczyk

Proponowana koncepcja budynku Sądu Apelacyjnego wynika z uwarunkowań lokalizacyjnych i ścisłych wymogów funkcjonalno-programowych. Jej celem jest stworzenie budynku, który kontynuuje reprezentacyjny charakter ulicy Piłsudskiego i rozpoczyna domkniecie narożnika wolnej parceli przy Zielińskiego zabudową obrzeżną i wymownie podkreśla prestiż instytucji sądowniczej. Wyróżnienie obiektu następuje poprzez odmienną od otoczenia artykulację elewacji, wynikającą wprost z przyjętego układu funkcjonalno-przestrzennego.

 

W miejsce architektury płaskiej (ścian z oknami) pojawia się struktura grzebieniowa, która pionami pasów szkła i murów dzieli rytmicznie budynek na monumentalne pilastry. Rozrzeźbiony wcięciami na dolnych kondygnacjach i ich kontynuacją w postaci patiów na wyższych pozwala na stworzenie atrakcyjnego, dobrze doświetlonego wnętrza obiektu przy zachowaniu ciągłości pierzei ulicy. Budynek sądu przywodzi na myśl zbiór gigantycznych segregatorów z dokumentami i aktami prawnymi, ustawionymi prostopadle do ulicy Zielińskiego, którego ciemne grzbiety ujmują w ramy transparentną treść. Ważny urbanistycznie narożnik ulic Piłsudskiego i Zielińskiego został podkreślony dynamicznym przełamaniem elewacji północnej sądu. Wycofanie płaszczyzn pod niewielkim kątem akcentuje narożnik i jego strefę wejściową, zaznaczoną dodatkowo w parterze przebiciem w formie bramy/placu. Zapraszające otwarcie, łączące narożnik ulic z wnętrzem kwartału, na którym przewiduje się parking dla klientów, tworzy zadaszony plac wejściowy / strefę publiczną ożywczą dla miasta i samej instytucji.

Pracownia Architektury Głowacki 

Emila Zegadłowicza 39B/1
50-226 Wrocław

+48 71 729 06 36


pracownia@paglowacki.pl

NIP 895-104-17-12
REGON 020005909

  • Biały Facebook Ikona
  • logo-czarne-1
  • Biały Instagram Ikona
  • Biały YouTube Ikona