top of page

Sąd rejonowy w Nysie

funkcja: Sąd rejonowy
lokalizacja: Nysa
data: listopad 2013
zakres: projekt konkursowy
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Marta Korzec, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska

wyróżnienie w konkursie

Atrakcyjna działka przeznaczona pod budowę gmachu sądu znajduje się na rogu ulicy Norwida i ulicy Szopena, która wraz z zielenią ulic: Piastowską, Gierczak, Moniuszki i Kraszewskiego tworzyły niegdyś planty miejskie otaczające stare miasto. Zachodnią pierzeję reprezentatywnej ulicy Szopena określają okazałe wolnostojące budynki z końca XIX i początku XX wieku. Są to: począwszy od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej Curie centrum kardiologii, następnie gmach komendy straży pożarnej, technikum i neorenesansowy budynek poczty na rogu z ulicą Krzywoustego.

 

Kontekst historycznej, masywnej zabudowy o bryłach zwartych skłaniał do wypełnieni luki urbanistycznej podobną w duchu architekturą. Proponowany zatem gmach Sądu Rejonowego przybiera klasyczny wyraz prostego monolitu, podkreślającego rangę i powagę mieszczącej się w nim funkcji. Jego charakter formalny definiują elewacje o powtarzalnym rytmie wertykalnych pasów okien między betonowymi filarami niczym kolumnadą. Powstałe wnęki okienne podkreślone przez światłocień uplastyczniają prostą bryłę.

bottom of page