Rotunda PKO

funkcja: bank
lokalizacja: Warszawa
data: listopad 2013
zakres: projekt konkursowy
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Małgorzata Bieńkowska, Alicja Sawicka

II ETAP, WRÓŻNIENIE W KONKURSIE​

Rotunda PKO jest unikatowym obiektem modernizmu PRL- u, jednak jej ranga w przestrzeni sprowadza się do martwego pomnika architektury przy ruchliwym węźle komunikacyjnym. Ideą projektu jest uaktywnienie znaczenia obiektu i życia publicznego wokół niego, poprzez wprowadzenie relacji przestrzennych i funkcjonalnych między placem, a poziomem parteru i podziemia budynku. Na parterze przewiduje się kawiarnię z wygodną strefą wypoczynku i punktem INFO Warszawy, a w części podziemnej multimedialną galerię pamięci modernizmu informującą o historii obiektu.

 

Kluczowym zabiegiem jest przebudowa przejścia podziemnego. Nowe, szerokie schody wprowadzają przechodnia w obszar przestrzeni publicznej nowej jakości . Ingerencja w formę wizualną budynku jest minimalna, celem jest wydobycie pierwotnej idei transparentności bryły oraz podkreślenie urody dachu. We wnętrzu rotundy zostaje zachowany trzon konstrukcyjny, który pełni również funkcję pionu komunikacyjnego łączącego trzy poziomy budynku. Część parterowa trzonu to strefa wejściowa PKO umiejscowionego na piętrze. Pion komunikacyjny łączy bezpośrednio część banku ulokowaną na piętrze i w podziemiu. Dzięki skoncentrowaniu większości funkcji banku na górnej kondygnacji, możliwe jest wprowadzenie życia publicznego poniżej.

Pracownia Architektury Głowacki 

Emila Zegadłowicza 39B/1
50-226 Wrocław

+48 71 729 06 36


pracownia@paglowacki.pl

NIP 895-104-17-12
REGON 020005909

  • Biały Facebook Ikona
  • logo-czarne-1
  • Biały Instagram Ikona
  • Biały YouTube Ikona