top of page

Plac Słowiański w Legnicy

lokalizacja: Legnica

typ: projekt konkursowy

data: 2016

zakres: koncepcja urbanistyczna - architektoniczna zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Katarzyna Świeboda, Marcin Mierzwiak

Proponowana koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy polega na zdefiniowaniu nowych ram urbanistycznych i wartości estetycznych płaszczyzny placu i jego ścian. Przez wprowadzenie nowej zabudowy i dostawienie fasad do istniejących budynków uzyskano harmonię z zabytkowym otoczeniem i przywrócono wielkomiejski charakter Legnicy z przełomu XIX i XX wieku. Zmianie uległa też organizacja ruchu pieszego i kołowego w związku z lokalizacją parkingu podziemnego i przesunięciem przystanku autobusowego. Propozycja podkreśla strategiczną i reprezentacyjną rolę Placu Słowiańskiego, który w zmodernizowanej formie tworzy atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń miasta.

Plac Słowiański przybrał formę kwadratu, który podzielono na trzy podłużne strefy funkcjonalne rozpięte między Starostwem Powiatowym, a projektowaną rozbudową ratusza. Jego największą powierzchnię (pas środkowy) przewidziano na tzw. „plac defilad” - miejsce uroczystości lokalnych i państwowych, imprez okolicznościowych, a także kiermasze tematyczne i świąteczne. „Plac defilad” od strony ruchliwej arterii Skarbka oddziela węższy pas serwisowy w formie dużego zadaszenia nad przejściem podziemnym, windami, przystankiem autobusowym, kioskiem ruchu i małą gastronomią. Po przeciwnej stronie, wzdłuż ul. Wjazdowej przewidziano pas zieleni w postaci skweru dywanu kwiatowego oraz rozdzielonego ciągiem pieszym szpaleru platanów. Jest to obszar sprzyjający śródmiejskiemu wypoczynkowi, spacerom i spotkaniom.

 

Plac ze względu na swoje strategiczne położenie w centrum, podziemny parking wielostanowiskowy i okalające go instytucje wyższego rzędu stanowi istotny węzeł komunikacji pieszej Legnicy. By tętnił życiem w dni wolne od pracy i po zmierzchu, projekt przewiduje rewitalizację starych i wprowadzenie nowych usług aktywizujących udział mieszkańców na placu. W parterze budynku mieszkalnego warto zlokalizować cieszącą się powodzeniem lodziarnię i cukiernię, a w parterze nowego bloku ratusza restaurację i kawiarnię, poszerzone o ogródki zewnętrzne.

bottom of page