top of page

Muzeum Współczesne Wrocław

funkcja: międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji Muzeum Współczesnego Wrocław

lokalizacja: Wrocław, Purkyniego

inwestor: Gmina Wrocław

data: sierpień 2008

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia użytkowa: 17919 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Katarzyna Rybczyńska, Agata Kaczmarek, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Justyna Kleszcz, makieta Łukasz Jagoda

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

 

Projekt Muzeum Współczesne Wrocław (MWW) jest grą zamknięć i otwarć - granic i jej braku. Przestrzeń Muzeum określona została przez bryły (zamknięcia/granice) i utworzone między nimi przestrzenie otwarte. Powstały układ wież i placów stanowi otwartą i dynamiczną strukturę, która generuje interakcje między sztuką / jej twórcą a odbiorcą, między muzeum a miastem, między przestrzenią publiczną a przestrzenią kreacji i ekspozycji.


Projektowana struktura, na pograniczu rzeźby i budynku, w formie otwartego urbanistycznego labiryntu tworzy nową jakość przestrzeni miejskiej we Wrocławiu. Równocześnie otwarta i zamknięta, przechodnia i intymna, kreuje miejsce łatwo dostępne, miejsce dla wszystkich, zróżnicowanych wiekowo i społecznie grup. Wydzielone przez budynki wieżowe, kameralne place zachęcają do dowolnej aranżacji i aktywności społecznej i artystycznej. Proponowane rozwiązanie MWW kształtuje przestrzeń dla ludzi i sztuki; przestrzeń demokratyczną, elastyczną i aktywną.

bottom of page