top of page

Muzeum Wojska Polskiego

funkcja: konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

lokalizacja: Warszawa

inwestor: Wojsko Polskie i Miasto Warszawa

data: marzec 2009

zakres: projekt koncepcyjny

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Katarzyna Rybczyńska, Marta Wierzbicka, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Sylwester Duda, Anita Baron, Marzena Staroń, makieta Łukasz Jagoda

 

Teren muzeum ukształtowano odwołując się do topografii dawnego pola walki. Rozlokowano elementy wprost lub pośrednio przypominające autentyczne okopy, raweliny, trawersy, umocnienia i barykady. Bryła projektowanego budynku układa się wzdłuż osi północ- południe, tworząc częściowo zakryte przejście prowadzące wzdłuż wystaw plenerowych i Placu Gwardii. Oś Alei Wojska Polskiego wyznacza główne wejście do budynku.

 

Bryła dostosowuje się do układu istniejących osi, jak również naśladuje dawne linie zabudowy odtwarzając w ten sposób utracony na przestrzeni dziejów układ urbanistyczny zatopionej w zieleni enklawy. Mocna, geometryczna bryła w formie napowietrznych, obszernych korytarzy częściowo zadasza teren Muzeum, tworząc miejsce pod ekspozycje plenerową.

bottom of page