top of page

Rozbudowa Muzeum Architektury

funkcja: konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu

lokalizacja: Wrocław

inwestor: Muzeum Architektury

data: czerwiec 2005

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia użytkowa: 6844m2

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Dominik Górecki, Kamila Merwa, Zuzanna Wojtasiak

 

Intencją projektu jest zachowanie istniejącej powierzchni otaczającej muzeum – otwartej i zielonej przestrzeni jako niezbędnej oprawy dla unikatowego obiektu jakim jest XV wieczny zespół klasztorny. Jakakolwiek próba zasłaniania muzeum bryłami budynków, nawet w myśl historycznych odtworzeń, zaburzyć może skalę klasztoru i spowodować utratę jego wyjątkowego charakteru. Stąd świadoma decyzja o lokalizacji wymaganej rozbudowy pod ziemią. Jedynym sygnałem nowej kubatury jest pas doświetlenia w płaszczyźnie placu wejściowego oraz INFOBOX – szklany kubik emitujący informacje o obecnych i przyszłych ekspozycjach w muzeum. Ciekłokrystaliczne ekrany INFOBOX-u obudowują windę samochodową do parkingu oraz klatkę ewakuacyjną. Powstały znak przestrzenny w zaskakujący sposób tworzy nowy wizerunek muzeum.

Przestrzeń muzeum tak zorganizowano, by poszczególne jednostki funkcjonalne mogły działać niezależnie, np. audytorium, sale seminaryjne, wystawy w kościele, wystawy w budynku podziemnym, kawiarnia, księgarnia, itd. Jednocześnie wprowadzono system szklanych przegród pozwalających zachować wizualną jedność przestrzeni zespołu, jego otwarty charakter. Muzeum powiększono o kubaturę podziemną z salami wystawowymi, magazynowymi i parkingiem w obrysie terenu przewidzianego pod rozbudowę oraz o nowy pawilon wschodni z funkcją gastronomiczną i biurową.

bottom of page