top of page

Centrum Biblioteczno-Kulturalne na Psim Polu

funkcja: centrum kultury
lokalizacja: Wrocław
inwestor: Gmina Wrocław
data: lipiec 2013
zakres: projekt konkursowy
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Patrycja Dembowy, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski

 

Budynek Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Psie Pole stanowi uzupełnienie małomiasteczkowej tkanki urbanistycznej. Zastępuje budynek kina Fama zarówno jako obiekt kubaturowy jak i ośrodek lokalnej kultury. Bryła budynku wypełnia wyraźną lukę w północnej pierzei ulicy Bolesława Krzywoustego, meandrującej w kierunku komunikacyjnego i komercyjnego centrum dzielnicy.

 

Centrum rozplanowano tak by wygospodarować dwa nowe niewielkie place wpisujące się w ciąg istniejących skwerów. Plac trójkątny stanowi połączenie i zaproszenie do wnętrza kwartału, a plac kameralny jest miejscem spotkań i odpoczynku dla odwiedzających Centrum. Skromna forma budynku kubaturą i rytmem podziałów nawiązuje do istniejącej zabudowy. Stanowi współczesną wersję kamienicy.

bottom of page