top of page

Kąpielisko Miejskie w Elblągu

funkcja: przestrzeń publiczna
lokalizacja: Elbląg
inwestor: Urząd Miasta Elbląg
data: 2016
zakres: koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Marcin Mierzwiak, Katarzyna Śleboda, Bartosz Wójcik

Teren opracowania obejmuje obszar poniemieckiego kąpieliska, którego niecka basenowa jest jedną z największych w Europie. Położony w sąsiedztwie rozległych terenów rekreacyjnych akwen ma potencjał, by stać się główną atrakcją planowanego zespołu Europarku. Powstała koncepcja zakłada utworzenie silnego urbanistycznie rekreacyjnego kompleksu. Horyzontalny pas mieszczący wszystkie niezbędne do funkcjonowania kąpieliska pomieszczenia zyskał dwie dominanty: wieżę widokową akcentującą strefę wejścia na teren obiektu oraz bryłę hotelu domykającą układ od strony boiska.

 

Zlokalizowanie obiektów kubaturowych od strony zachodniej oraz północnej porządkuje obszar pod względem kompozycji i otwarć widokowych, tworząc równocześnie naturalne ogrodzenie kompleksu. Projekt zakłada pełne wizualne otwarcie się na pobliską zieleń od południa i wschodu. Wygrodzenie terenu od tych kierunków stanowi pas roślinności służącej do oczyszczania wody basenowej. Dzięki temu rozwiązaniu zespół basenowy płynnie wpisuje się w założenie parkowe, nie tworząc barier w postaci płotów i zachowuje krajobrazowy charakter kąpieliska. Zaproponowana forma nawiązuje w wyrazie do przedwojennej architektury basenowej, czerpiąc wzorce z epoki modernizmu. Geometryczne bryły, rytmiczne podziały i naturalne materiały stanowią tło dla proponowanych aktywności, zachowując tożsamość miejsca. Proste obiekty z betonu i drewna współgrają z otaczającą zielenią.

bottom of page