EKA

funkcja: konkurs na opracowanie koncepcji nowego budynku Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych

lokalizacja: Tallin, Estonia

inwestor: Estońska Akademia Sztuk Pięknych

data: 2007

zakres: projekt koncepcyjny

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Michał Mrzewa, Agata Kaczmarek, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Justyna Kleszcz, Sylwester Duda, makieta Łukasz Jagoda

Sztuce, związanej ściśle z kreacją, od zawsze towarzyszyła nowatorska myśl. Akademia Sztuk Pięknych jako miejsce, w którym sztuka się rodzi, stanowi swoisty tygiel eksperymentu i nowych idei. Styk nowości i tradycji, ciągły proces tworzenia i rozwoju myśli procentują nie tylko dla samej uczelni. Wnoszą nieoceniony wkład dla społeczeństwa w skali miasta i w skali całego kraju. Widząc EKA w tym świetle, stworzyliśmy nową siedzibę uczelni jako emiter myśli i idei. Kubatura przewidzianego w akademii programu funkcjonalnego zgodnie z wyróżnionymi funkcjonalnie blokami / wydziałami ujęta została w szklane boksy. Ich zestaw poukładany w pionie i poziomie po obwodzie działki, wokół prostokątnego wewnętrznego dziedzińca, stanowi przestrzenną strukturę obiektu. Budynek akademii zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu istniejących i planowanych głównych ciągów pieszych. Przestrzeń wewnętrznego dziedzińca akademii została celowo zaprojektowana jako nowy plac miejski Tallina.

Pracownia Architektury Głowacki 

Emila Zegadłowicza 39B/1
50-226 Wrocław

+48 71 729 06 36


pracownia@paglowacki.pl

NIP 895-104-17-12
REGON 020005909

  • Biały Facebook Ikona
  • logo-czarne-1
  • Biały Instagram Ikona
  • Biały YouTube Ikona