top of page

Dom Ukryty

funkcja: konkurs DOM EKOLOGICZNY zorganizowany przez wydawnictwo MURATOR

data: październik 2011

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia użytkowa: 193 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Aleksandra Konieczna, Mateusz Skalski, Iga Peruga, wizualizacje: Jakub Podgórski

współpraca branżowa: SEGESTA

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE

 

Ideą projektowanego domu ekologicznego jest jego całkowite zagłębienie w terenie.

„Dom ukryty” to podziemny dom atrialny „zero energetyczny”. Do jego ogrzania/chłodzenia wykorzystywana jest tylko energia geotermalna i energia własna domu, tj. ciepło wytworzone przez ludzi, żarówki, komputery, sprzęt AGD, itp. Wkopania domu w ziemię owocuje wieloma korzyściami proekologicznymi. Ze względu na wyeliminowanie przewiewów i wysokich amplitud temperatur podnosi radykalnie komfort cieplny budynku. Ponadto warstwa ziemi tworzy naturalną i stabilną otulinę termiczną. Zastosowany w projekcie zintegrowany systemem grzewczo-wentylacyjny z wykorzystaniem kolektora pionowego, wymiennika gruntowego, pompy ciepła i rekuperatora pozwala na ogrzanie i chłodzenie domu bez konieczności wydatkowania dodatkowej energii kopalnej.

 

Proponowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia pełną wymianę powietrza. Poza aspektami energetycznymi i ekonomicznymi, „dom ukryty” nie ingeruje wizualnie w środowisko naturalne i kulturowe - znika z horyzontu, tym samym go nie przekształcając i nie zajmując powierzchni biologicznie czynnej. Takie rozwiązanie korzystne jest także w przypadku małych, ciasnych działek otoczonych zabudową sąsiednią. Umożliwia zachowanie zieleni i właściwego nasłonecznienia adresowanemu domowi i sąsiadom.

 

Kubaturę domu definiuje prostopadłościan z wyciętym centralnie okrągłym otworem, doświetlającym wewnętrzne patio, które dzieli dom na dwie części: wspólnego użytkowania oraz część indywidualną (sypialnie). Obie strefy spaja łącznik pełniący funkcje bawialni i biblioteki. Do domu dostajemy się szeroką pochylnią, stanowiącą także zjazd dla samochodu. Na jej końcu przewidziano otwarty garaż z możliwością zamykania opuszczaną, rolowaną bramą. Dom mimo zagłębienia w ziemi jest doskonale doświetlony i nasłoneczniony. Zapewnia to obszerny, okrągły otwór w dachu nad patio, całkowite przeszklenie pokoi oraz dwa pasy podłużnych świetlików od wschodu i zachodu, przechodzące nad łazienkami, pralnią, kuchnią i korytarzami. Przyjęta orientacja wschodnio-zachodnia oraz centralne patio sprawia, iż przez cały dzień słońce krąży po wnętrzu domu.

bottom of page