top of page

Dom Przysłupowy

funkcja: dom jednorodzinny
data: 2012
zakres: projekt konkursowy
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Katarzyna Filipiak,  Magdalena Ciszak,  Magdalena Kornacka 

Zaproponowane współczesne rozwiązanie domu przysłupowego bezpośrednio odnosi się do formy i struktury tradycyjnych domów oraz ma stanowić nowoczesne uzupełnienie krajobrazu kulturowego krainy domów przysłupowych. W projekcie zostały wykorzystane tradycyjne, sprawdzone rozwiązania przy zastosowaniu współczesnych materiałów i  technologii.
Modelowy dom przysłupowy z założenia do realizacji w górach, na działkach o dużych spadkach terenu, powinien wykorzystywać atrakcyjność otoczenia. Zaproponowane rozwiązanie zróżnicowania poziomu posadzek w domu umożliwia budowę na opadającym terenie, jednocześnie traktując jego ukształtowanie jako walor działki. Dzięki obniżeniu posadzki w części dziennej domu, uzyskujemy atrakcyjną, wysoką przestrzeń salonu, jadalni i kuchni.

 

Układ przestrzenny domu odzwierciedla historyczny podział stosowany w domach przysłupowych na część gospodarczą i mieszkalną na parterze oraz mieszkalną na piętrze. Część gospodarcza domu została wymurowana i otynkowana na biało jak to bywało w tradycyjnych domach przysłupowych. Konstrukcja przysłupowa znajduje się w dziennej części domu. Zarówno przed rozbudową jak i po, proporcje długości do szerokości budynku zawierają się w zakresie 1,5-2 razy, typowym dla domów przysłupowych mieszkalnych. 
 

bottom of page