top of page

Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau

funkcja: konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum obsługi odwiedzających państwowe muzeum Auschwitz-Birkenau 

lokalizacja: Oświęcim

inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

data: maj 2010

zakres: projekt koncepcyjny

pow. terenu: 94187 m²

pow. użytkowa: 5371 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Marta Górniak, Anna Grajper, Paweł Kędziak, Sebastian Dobiesz

 

Projekt nowego Centrum Obsługi Odwiedzających (COO) w Auschwitz opiera się na podstawowej zasadzie oddzielenia głośnej strefy obsługi od strefy zwiedzania, która jest miejscem wyciszenia i kontemplacji. Projekt neguje propozycję lokalizacji hotelu dla pensjonariuszy na obszarze "B", zaś budynku COO w starej rzeźni obozowej na obszarze "A"; jako dysharmonijną i wpływającą negatywnie na cały obszar i funkcjonowanie Pomnika Zagłady w Auschwitz. Zaproponowany układ funkcjonalno- przestrzenny zapewnia poprawną obsługę odwiedzających i przyczynia się do utrzymania porządku na jego obszarze, dodatkowo hierarchizując przestrzeń i nadając jej odpowiednie znaczenie. Budynek COO o wydłużonym kształcie pełni rolę bariery między pomnikiem zagłady a placem przedwejściowym.

bottom of page