top of page

Cmentarz Komunalny

funkcja: konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego cmentarza komunalnego w Szczecinku

lokalizacja: Szczecin

inwestor: Gmina Szczecinek

data: 2005

zakres: projekt koncepcyjny

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Dominik Górecki, Kamila Merwa, Zuzanna Wojtasiak

II NAGRODA

Projekt obejmuje koncepcję urbanistyczno-architektoniczną cmentarza komunalnego w Szczecinku na otwartych terenach zielonych wielkości około 11,2 ha. Założono parkowo-łąkowy charakter cmentarza, w którym ważną rolę dominant przestrzennych pełnią 4 obiekty: trzy bramy wejściowe oraz górujący na wzniesieniu dom pogrzebowy z wieżą świetlną. Prosta, kubiczna forma obiektów, biel ich ścian i dachów kontrastuje z projektowaną zielenią. Motywem architektonicznym stają się płaskie obszerne zadaszenia nad strefami wejściowymi- zarówno przy bramach wejściowych, jak i nad placem do sali ceremonialnej domu pogrzebowego i nad jego placem gospodarczym.

 

Główne aleje podkreślone zostaly poprzez szpalery drzew, natomiast kamienne ściany kolumbariów akcentują podział przestrzeni na mniejsze kwartały. Ortogonalny układ parceli cmentarnych wyznaczony przez ścieżki oraz pasy trawnikow, żywopłotów i traw wysokich nawiązuje do szachownicy pól i łąk krajobrazu Pomorza Zachodniego. Cały teren cmentarza otacza ogrodzenie w formie zielonego walu ziemnego obrośniętego ozdobnymi krzewami kolczastymi.

bottom of page