top of page

Centrum handlowo-usługowe Swoja Olimpia

funkcja: komercyjna
lokalizacja: Wrocław, Swojczyce
inwestor: Womak Gamma Sp. z o.o.
data: 2019
zakres: projekt koncepcyjny
autorzy: Tomasz Głowacki, Konrad Mierzwa, Adrian Pietrzak, Andrzej Doktor, Katarzyna Śleboda, Marcin Mierzwiak

współautorzy: projekt konstrukcji - P3 Group Biuro Projektów Konstrukcyjnych - Paweł Rogala, Paweł Chaszczewicz, projekt instalacji - Cundall Polska - Wojciech Stec, Jacek Gajewski, Michał Rudkowski, Zuzanna Sieniakowska, Aleksander Goc, Krzysztof Nytka, Przemyław Palusiński - projekt zieleni - Kamila Adamczyk - Mucha, Katarzyna Szewczuk, Arkadiusz Szewczuk

fotografie: Maciej Lulko

 

Centrum handlowo-usługowe Swoja Olimpia przy ulicy Swojczyckiej we Wrocławiu zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Olimpia Port. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom urbanistycznym i architektonicznym kompleks podnosi atrakcyjność dzielnicy. Założenie składa się z dwóch części usytuowanych po obu stronach prowadzącej na osiedle ulicy Magellana, tworząc kompozycyjną bramę. Myślą przewodnią koncepcji było wykreowanie tkanki miejskiej organicznie wrastającej w istniejącą przestrzeń.  Fragmentacja obiektu zapewnia optyczne zmniejszenie skali zabudowy, wkomponowując ją w ogólny charakter okolicy, przy zapewnieniu bogatego programu funkcjonalnego architektury. Bryły o zróżnicowanej wysokości tworzą kompozycję odzwierciedlającą zmienność i nieregularność spontanicznie kreowanego miasta.

Zrealizowana zachodnia część założenia składa się z dwóch brył powiązanych łącznikiem na poziomie pierwszego piętra. Aby wykreować przestrzeń publiczną, w bryle dominaty usytuowanej przy ulicy Magellana przewidziano dostępne z zewnątrz lokale usługowe i handlowe, oraz zaprojektowano niewielki plac. Wzdłuż witryn w parterze zaprojektowano przytulne podcienia, umożliwiające także schronienie przed warunkami atmosferycznymi. Elewacje uporządkowano regularną siatką ram, które stanowią o wyrazie architektonicznym budynku.

W kolejnym etapie inwestycji – po wschodniej stronie ulicy Magellana – przewiduje się poszerzenie oferty handlowo-usługowej i wzbogacenie jej o lokale gastronomiczne z ogródkami skupione wokół placu otwierającego się na tereny rekreacyjne osiedla Olimpia Port.
 

Obejrzyj animację!

bottom of page