top of page

Centrum Obsługi Turystów

funkcja: konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektu obsługi ruchu turystycznego w rejonie ulicy Powiśle w Krakowie

lokalizacja: Kraków

inwestor: Miasto Kraków

data: marzec 2006

zakres: projekt koncepcyjny

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Paweł Wróblewski, Paweł Steć

 

Szczególna lokalizacja obiektu obsługi ruchu turystycznego, tuż pod wzgórzem wawelskim, wzdłuż bulwaru wiślanego zadecydowała o przyjęciu rozwiązania, które w jak najmniejszym stopniu ma ingerować w zabytkową panoramę Powiśla. Propozycja jest rozwiązaniem krajobrazowym, wynikającym ściśle z kontekstu, programu i ukształtowania terenu. Projektowana struktura, będąc zaprzeczeniem klasycznie pojmowanej architektury jako eksponowanej rzeźby w przestrzeni, reprezentuje architekturę sztucznej topografii. Jej forma, odwołująca się do wyniesienia wału rzecznego nie tylko nie konkuruje z istniejącymi wokół budynkami. Stanowi przede wszystkim esplanadę dla Wawelu i okolicy, która obok czynnika porządkującego i podkreślającej genius loci, wprowadza nową jakość przestrzeni publicznej.

W przyjętej formie wymagane funkcje zostały przekryte stropodachem, który tworzy przedłużenie wału wiślanego. Częściowo zielony (nad stanowiskami dla autokarów), częściowo wyłożony kamiennymi płytami stanowi poszerzenie istniejącego bulwaru, tworząc dodatkowy plac widokowy. Mimo zapewnienia odpowiedniej wysokości pomieszczeń oraz przestrzeni parkingowej (4,5 m w świetle) wizualnie „obiekt” zostaje obniżony. Zastosowanie płaszczyzn łamanych, pochyłych skarp, ramp i schodów powoduje, iż struktura wtapia się w zbocze bulwaru. Łącząc w ten sposób ze sobą różne poziomy, tworzy ciągłą płaszczyznę dla ruchu pieszego. Całość, mocno horyzontalna tworzy rodzaj plateau u podnóża Wawelu – otwartej połaci rekreacyjno-widokowej, pod którą schowano obiekt obsługi i informacji turystycznej wraz z parkingiem i przystankami autokarowymi.

bottom of page