top of page

Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników

funkcja: centrum kultury i siedziba Filharmonii Sudeckiej
lokalizacja: Wałbrzych
inwestor: Gmina Wałbrzych
data: styczeń 2013
zakres: projekt konkursowy
powierzchnia użytkowa: 21141 m²
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Katarzyna Filipiak, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska, Dominika Szczecińska, Paweł Wróblewski
współpraca: Bartłomiej Poteralski

Projekt Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników jest kompleksowym rozwiązaniem przestrzennym ważnego dla Wałbrzycha terenu śródmieścia z zabytkowym obiektem dawnego Górniczego Domu Kultury. Wiodącą funkcją założenia, poza rewitalizacją budynku GDK, lokalizacją galerii sztuki BWA oraz budową wielopoziomowego parkingu dla miasta, jest powstanie nowej siedziby Filharmonii Sudeckiej. 


Koncepcja podąża za kontekstem i specyfiką miejsca. W decyzjach urbanistycznych projekt wykorzystuje charakterystyczne dla tkanki miasta wąskie szczeliny między budynkami, wynikające często z jego górzystej topografii, podziałów własnościowych i różnic czasowych w powstawaniu zabudowy. Decyzje kubaturowe uwzględniają istniejące szczeliny i kształtują nowe, podkreślając ciągi piesze. Podążając tymi ścieżkami możemy przedostać się na teren i do wnętrza Centrum Kultury, które zorganizowane zostało wokół nowo projektowanego dziedzińca - Placu Muzyki. Plac, wyznaczony pomiędzy istniejącymi i projektowanymi budynkami, spaja wokół siebie przewidywane funkcje i stanowiąc ich reprezentacyjną strefą wejściową, tworzy równocześnie otwarte forum kultury pod gołym niebem.


Formalnie projekt pragnie zaakcentować nazwę własną Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników i uszanować górniczy dorobek Wałbrzycha ? miasta, które dzięki wydobyciu i przetwórstwu węgla kamiennego doznało dynamicznego rozwoju i prosperity. Monolityczne bryły projektowanych budynków odwołują się do brył węgla kamiennego, podobnie jak ich czarne elewacje wyłożone bazaltową kostką. Okna w gmachu Filharmonii Sudeckiej zastąpiono znikomymi pasami przeszkleń strefy wejściowej i foyer. Wraz z nową szklaną fasadą GDK i bielą marmurowej posadzki placu tworzą równoważący kontrast miejsca o indywidualnym wyrazie architektonicznym, nobilitującym funkcję wałbrzyskiego Centrum Kultury. 

bottom of page