top of page

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Nowe Żerniki

funkcja: centrum kultury
lokalizacja: Wrocław
inwestor: Gmina Wrocław
data: październik 2013
zakres: projekt konkursowy
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Tomasz Michalski, Kacper Mroczek

II NAGRODA W KONKURSIE

Decyzje i rozwiązania projektowe w ramach przystosowania oraz rozbudowania istniejącego schronu do nowej funkcji Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej (CKiAL) Nowe Żerniki eksponują zabytkowy obiekt jako unikatowy element tożsamości miejsca, mówiący o jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, co stanie się naturalne po jego rewitalizacji. Przy zmianie jego funkcji na ośrodek kulturalnooświatowy zacznie skupiać i wzmagać życie społeczności osiedla Nowe Żerniki i osiedli sąsiednich.

Budynek schronu zamyka przewidywaną przez plan miejscowy oś rekreacyjną północ-południe osiedla Nowe Żerniki. W celu podkreślenia tej osi projekt przewiduje dwukondygnacyjną nadbudowę nad obecną kubaturą schronu by uzyskać w sumie 18m wysokości dominantę. Wymowę obiektu dodatkowo wzmacnia rozlana przed i wokół schronu woda, w formie płytkiego stawu przechodzącego w głęboki zbiornik retencyjny. Woda tworzy naturalne przedpole i rodzaj passe-partout dla budowli, w odbiciach której projektowane Centrum Kultury i Aktywność Lokalnej nabiera należnej mu rangi ośrodka życia miejskiego. Cały układ zagospodarowania terenu determinuje rozlana w prostokątnym obrysie woda stawu. Od północy i wschodu ogranicza je horyzontalne założenie parterowej kubatury uzupełniającej, jako kompozycyjne przeciwieństwo pionowej dominanty schronu z nadbudową.

bottom of page