top of page

Bunkier Sztuki w Krakowie

lokalizacja: Wrocław

rodzaj: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

data: 2016

zakres:

powierzchnia użytkowa:

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Tomasz Głowacki, Konrad Mierzwa, Marcin Mierzwiak, Katarzyna Śleboda, Bartosz Wójcik

II NAGRODA 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie projektu Krystyny Różyskiej - Tołłoczko jest obiektem kompletnym i pełnowartościowym, co wywarło znaczący wpływ na podjęte decyzje projektowe. Chcąc zachować skalę i formę Galerii, zaproponowano nadbudowę wycofaną do wnętrza kwartału, która wpisuje się w jego chaotyczną strukturę. Pośród elementów o różnych kubaturach i wysokościach, prostopadłościenna bryła stanowi integralną część zabudowy, usytuowaną jednak w tle w stosunku do budynku Galerii. Dzięki temu zachowano skalę urbanistyczną zabudowy od strony plant i placu Szczepańskiego. 

Jednocześnie zabieg ten umożliwia odtworzenie szklanego dachu nad pierwszym piętrem, jako pierwotnego zamysłu autorki. W nawiązaniu do oryginalnych rozwiązań materiałowych proponuje się też wykończenie elewacji nadbudowy luksferami, zachowując spójność między istniejącą i nowo projektowaną tkanką. 

Za cenny element projektu uznano również elewację frontową Bunkra, która zostaje w pełni odsłonięta przez umieszczenie kawiarni w części podziemnej. Stwierdzono, że sugerowane w regulaminie odsunięcie pawilonu w kierunku plant jest niewystarczające i zaburza odbiór obiektu. Lokal został doświetlony przez szklany stropodach, któremu nadano formę pasa łączącego wejścia A i B do budynku Galerii. Dzięki temu zachowany kontakt użytkowników z zewnętrzem jak i umożliwiono wgląd do wnętrza z poziomu placu wejściowego.

bottom of page