top of page

Baltic Park

obiekt: Wielofunkcyjny kompleks hotelowo-usługowy
lokalizacja: Świnoujście
inwestor: Zdrojowa Invest
data: czerwiec 2012
zakres: projekt konkursowy 
teren: 26 870  m²
powierzchnia: 49 410  m²
autor: Tomasz Głowacki
zespół projektowy: Łukasz Woleński, Sylwian Moska, Joanna Janikowska, Łucja Sasin, Katarzyna Filipiak, Mateusz Skalski, Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski

Pierwsza nagroda w konkursie

Proponowana koncepcja wielofunkcyjnego kompleksu hotelowo-usługowego w Świnoujściu ma na celu harmonijne wpisanie założenia w zastane środowisko urbanistyczne i przyrodnicze, ze szczególnym podkreśleniem jego genius loci, czyniąc z niego ideę przewodnią projektu. Jednocześnie przedkładane rozwiązania przestrzenne mają na uwadze optymalne użytkowanie i funkcjonowanie kompleksu przy zachowaniu wymogów programowych i gabarytowych wynikających z zapisu planu miejscowego.
Decydującą rolę odgrywa w projekcie kontekst miejsca - jego szczególna nadmorska lokalizacja przy piaszczystych wydmach tuż przy plaży oraz miejskich ciągach spacerowych, między miastem a morzem. Uszanowanie i podkreślenie istniejących walorów krajobrazowych otoczenia sprawia, iż proponowane założenie tworzy architekturę przejścia między ortogonalną urbanistyką miasta a krajobrazem naturalnym wysokiej zieleni, wydm, plaży i morza.


Sama nazwa inwestycji - BALTIC PARK MOLO - budzi skojarzenia z charakterystycznymi elementami polskiego wybrzeża - wydmami, piaszczystymi plażami, strzelistymi sosnami, ciepłem drewnianego tarasu mola. Te szczególne walory bałtyckiego brzegu mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w wyrazie formalnym projektu i budowanej przezeń atmosfery. Rozwiązania architektoniczne i materiałowe odwołujące się do obrazu plaży z molem oraz towarzyszącymi im wydmami i wysokimi drzewami współtworzą wizerunek kompleksu, a tym samym jego niepowtarzalny charakter.
Molo - element obecny w nazwie inwestycji i projektowanej architekturze - reprezentują nie tylko rzeczywiste deski tarasowe na molo, ale także drewniana posadzka całego projektowanego pasażu. Wydmy odzwierciedla organiczny, usługowy "cokół", z którego wyrastają hotelowe bryły dominanty i subdominanty. Parterowa podstawa i kondygnacje poniżej mieszczą gastronomię, centrum konferencyjne, rekreacyjne, basenowe i spa. Ukształtowane na wzór piaszczystych wzniesień i nasypów przybrały formę łamanych trójkątnych płaszczyzn obłożonych piaskowcem. Park/las widoczny jest w strzelistych elewacjach dwóch wież hotelowych, których zewnętrzna szklana ażurowa przesłona odwzorowuje widok sosnowego lasu.


Zadaniem tak zdefiniowanej architektury jest wywołanie wrażenia kontynuacji bałtyckiego krajobrazu, w której podstawowego znaczenia nabiera kontakt z naturą i której wizja przeciwstawia się krzykliwej, jarmarcznej estetyce, często dominującej w nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych.

bottom of page