top of page

Arena Sportowa przy Szkole Podstawowej

lokalizacja: Szczecin

inwestor: gmina miasto Szczecin

data: listopad 2009

zakres: projekt koncepcyjny

powierzchnia terenu: 8410 m²

powierzchnia użytkowa: 2942 m²

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Katarzyna Rybczyńska, Agnieszka Śliwińska, Sylwester Duda, Łukasz Jagoda, Mateusz Sum, Michał Święciak

WYRÓŻNIENIE

 

- przywrócenie hierarchii i rehabilitacja układu urbanistycznego poprzez uporządkowanie osi na terenie działki

- sprowadzenie dużej kubatury sali pod ziemię w celu podkreślenia znaczenia istniejącego zabytkowego budynku szkoły

- wykorzystanie istniejącej różnicy poziomów posadowienia budynków do tarasowego, wielopoziomowego sposobu zagospodarowania terenu

- wprowadzenie muru jako elementu spajającego i wydzielającego

- dogęszczenie i zróżnicowanie funkcji terenów zielonych z zapewnieniem obsługi i zapleczy

- wprowadzenie wielofunkcyjnych, uniwersalnych elementów małej architektury wywodzących się bezpośrednio z geometrii budynków i terenu

- zapewnienie niezależności funkcjonowania areny sportowej

bottom of page