top of page

Ambasada RP w Berlinie

lokalizacja: Unter den Linden, Berlin

inwestor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
data: grudzień 2012
zakres: projekt koncepcyjny
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Filipiak, Dominika Szczecińska

wizualizacje: OMI Mirek Kaczyński

makieta: ONIMO Łukasz Jagoda

 

Projekt Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, stolicy Republiki Federalnej Niemiec jest projektem szczególnym nie tylko ze względu na skomplikowaną funkcję obiektu placówki dyplomatycznej ale i przez ładunek emocjonalny jaki niesie skomplikowana historia współistnienia obu narodów. Obecne dobrosąsiedzkie stosunki między narodami tworzą stabilny fundament do trwałego wzajemnego poszanowania i współpracy. Intencją projektu jest podkreślenie tego faktu przez wprowadzenie w przestrzeń budynku ambasady i jego wygląd architektoniczny motywu przewodniego, który jest charakterystyczny dla obu kultur a jednocześnie symbolizuje siłę i trwałość związku między nimi.

 

W tym przypadku odwołano się do dębu – majestatycznego drzewa występującego powszechnie na terenach Polski i Niemiec, drzewa, które dla obu kultur jest synonimem długowieczności i siły, dostojeństwa i zdrowia. Dąb między lipami przy Unter der Linden – w polskiej placówce zagranicznej - jest metaforą opoki, trwałości życiodajnych relacji między narodem polskim i niemieckim. Jest to też symbol pojednania, wspólnego podłoża kulturowego i wzrostu w dobrosąsiedzkich stosunkach między krajami. Przywieziony z Polski okaz dębu, zakorzeniony i wyeksponowany w przestrzeni wewnętrznego dziedzińca budynku ambasady ma reprezentować fragment ojczyzny. Wzór kory dębu w formie reliefu w betonie i szkle pojawia się także na elewacjach budynku. Dokładnie zaplanowanym rozłożeniem i rytmem wertykalnych okładzin elewacyjnych obrazuje pokrój drzewa, w miarę wznoszenia się do góry od cokołu po gzyms nawiązuje do pnia, konarów i gałęzi drzew.

bottom of page