Afrikanarium

funkcja: konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu Życiodajne Wody Afryki (Afrikarium- Oceanarium)

lokalizacja: Wrocław

inwestor: Gmina Wrocław

data: marzec 2008

zakres: projekt koncepcyjny

autor: Tomasz Głowacki

zespół: Agata Kaczmarek, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Justyna Kleszcz, Sylwester Duda, Michał Mrzewa, model Łukasz Jagoda

 

Przedstawiona propozycja to architektura sztucznej topografii, kształtuje obiekt jako krajobraz, w którym kubaturę "schowano" pod "zieloną skarpę". Dzięki temu budynek znika; patrząc z oddali, widzimy tylko krajobraz - skarpę porośniętą trawą, która stanowi naturalną całość z ogrodem zoologicznym.


Ostateczna forma obiektu zdefiniowana została przez kształt kontynentu Afryki, widoczny w rzucie budynku. Zastosowanie tak silnego elementu formalnego ma znaczenie nie tylko symboliczne i edukacyjne, ale nadaje również klarowność całemu założeniu. Odwołanie do prostego, jasnego skojarzenia sprawia, że obiekt jest rozpoznawany już przy wejściu do Zoo i jako charakterystyczny może stać się znakiem w przestrzeni. W sensie metaforycznym obiekt nawiązuje do Afryki, jako "czarnego lądu" zatopionego w życiodajnych wodach mórz i oceanów. W projekcie ma to odzwierciedlenie w samym ukształtowaniu założenia i rozkładzie funkcji.

Pracownia Architektury Głowacki 

Emila Zegadłowicza 39B/1
50-226 Wrocław

+48 71 729 06 36


pracownia@paglowacki.pl

NIP 895-104-17-12
REGON 020005909

  • Biały Facebook Ikona
  • logo-czarne-1
  • Biały Instagram Ikona
  • Biały YouTube Ikona