obiekt Wielofunkcyjny kompleks hotelowo-usługowy
lokalizacja Świnoujście
inwestor Zdrojowa Invest
data czerwiec 2012
zakres projekt konkursowy
teren 26 870 m?
powierzchnia 49 410 m?
autor Tomasz Głowacki
zespół projektowy Łukasz Woleński, Sylwian Moska, Joanna Janikowska, Łucja Sasin, Katarzyna Filipiak, Mateusz Skalski, Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski

pierwsza nagroda w konkursie

Proponowana koncepcja wielofunkcyjnego kompleksu hotelowo-usługowego w Świnoujściu ma na celu harmonijne wpisanie założenia w zastane środowisko urbanistyczne i przyrodnicze, ze szczególnym podkreśleniem jego genius loci, czyniąc z niego ideę przewodnią projektu. Jednocześnie przedkładane rozwiązania przestrzenne mają na uwadze optymalne użytkowanie i funkcjonowanie kompleksu przy zachowaniu wymogów programowych i gabarytowych wynikających z zapisu planu miejscowego.
Decydującą rolę odgrywa w projekcie kontekst miejsca - jego szczególna nadmorska lokalizacja przy piaszczystych wydmach tuż przy plaży oraz miejskich ciągach spacerowych, między miastem a morzem. Uszanowanie i podkreślenie istniejących walorów krajobrazowych otoczenia sprawia, iż proponowane założenie tworzy architekturę przejścia między ortogonalną urbanistyką miasta a krajobrazem naturalnym wysokiej zieleni, wydm, plaży i morza.
Sama nazwa inwestycji - BALTIC PARK MOLO - budzi skojarzenia z charakterystycznymi elementami polskiego wybrzeża - wydmami, piaszczystymi plażami, strzelistymi sosnami, ciepłem drewnianego tarasu mola. Te szczególne walory bałtyckiego brzegu mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w wyrazie formalnym projektu i budowanej przezeń atmosfery. Rozwiązania architektoniczne i materiałowe odwołujące się do obrazu plaży z molem oraz towarzyszącymi im wydmami i wysokimi drzewami współtworzą wizerunek kompleksu, a tym samym jego niepowtarzalny charakter.
Molo - element obecny w nazwie inwestycji i projektowanej architekturze - reprezentują nie tylko rzeczywiste deski tarasowe na molo, ale także drewniana posadzka całego projektowanego pasażu. Wydmy odzwierciedla organiczny, usługowy "cokół", z którego wyrastają hotelowe bryły dominanty i subdominanty. Parterowa podstawa i kondygnacje poniżej mieszczą gastronomię, centrum konferencyjne, rekreacyjne, basenowe i spa. Ukształtowane na wzór piaszczystych wzniesień i nasypów przybrały formę łamanych trójkątnych płaszczyzn obłożonych piaskowcem. Park/las widoczny jest w strzelistych elewacjach dwóch wież hotelowych, których zewnętrzna szklana ażurowa przesłona odwzorowuje widok sosnowego lasu.
Zadaniem tak zdefiniowanej architektury jest wywołanie wrażenia kontynuacji bałtyckiego krajobrazu, w której podstawowego znaczenia nabiera kontakt z naturą i której wizja przeciwstawia się krzykliwej, jarmarcznej estetyce, często dominującej w nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych.