obiekt ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
funkcja oświata
lokalizacja Poznań
inwestor publiczny
data 2014
zakres projekt konkursowy
autor Tomasz Głowacki
zespół Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska

wyróżnienie II stopnia

Proponowana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu kontynuuje cenny charakter zabudowy dzielnicy, określony przez gęstą tkankę kamienic Górnej Wildy z początku XX wieku. Optymalne wykorzystanie potencjału wskazanej działki ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla użytkowników i gości. Bogaty program funkcjonalno-przestrzenny skumulowany na niewielkim terenie, dodatkowo ograniczony zapisami konkursu, zrodził ideę utworzenia zwartego zespołu wokół dwóch wewnętrznych patiów. Patia te nie tylko pozwalają na właściwe doświetlenie przestrzeni kompleksu i jego wygodne funkcjonowanie - jako wewnętrzne dziedzińce zapewniają przede wszystkim niezbędną uczniom rekreację na świeżym powietrzu. Mimo, iż rozgrywają się na różnych wysokościach, stanowią centralny element organizujący przestrzeń i cyrkulację w obiekcie. Elewację tworzy naprzemienna kompozycja pionowych płaszczyzn i pionowych przeszkleń, mocno zagłębionych w stosunku do lica fasady. Światłocieniowa tektonika fasady została świadomie wzmocniona przez obłożenie szerokich framug szkłem elewacyjnym w kolorze czerni, nawiązując do ciemnego szkła termicznego wysokoselektywnych przeszkleń. W kontraście do ciemnego szkła partie pełnych płaszczyzn stanowią panele termoakustyczne obłożone frontalnie perforowaną blachą aluminiowo-miedzianą w kolorze jasnego brązu.