obiekt Sąd Apelacyjny
funkcja urzędowa
lokalizacja Wrocław
inwestor Gmina Wrocław
data 2015
zakres projekt koncepcyjny
autor Tomasz Głowacki,
zespół Alicja Sawicka, Tomasz Michalski, Alicja Zachodny, Jacek Młynarczyk, Przemysław Witkowski, Marcin Brzeziński, Maciej Popławski, Katarzyna Rybczyńska-Janczyk

Proponowana koncepcja budynku Sądu Apelacyjnego wynika z uwarunkowań lokalizacyjnych
i ścisłych wymogów funkcjonalno-programowych. Jej celem jest stworzenie budynku, który
kontynuuje reprezentacyjny charakter ulicy Piłsudskiego i rozpoczyna domkniecie narożnika wolnej parceli przy Zielińskiego zabudową obrzeżną i wymownie podkreśla prestiż instytucji sądowniczej. Wyróżnienie obiektu następuje poprzez odmienną od otoczenia artykulację elewacji, wynikającą wprost z przyjętego układu funkcjonalno-przestrzennego. W miejsce architektury płaskiej (ścian z oknami) pojawia się struktura grzebieniowa, która pionami pasów szkła i murów dzieli rytmicznie budynek na monumentalne pilastry. Rozrzeźbiony wcięciami na dolnych kondygnacjach i ich kontynuacją w postaci patiów na wyższych pozwala na stworzenie atrakcyjnego, dobrze doświetlonego wnętrza obiektu przy zachowaniu ciągłości pierzei ulicy. Budynek sądu przywodzi na myśl zbiór gigantycznych segregatorów z dokumentami i aktami prawnymi, ustawionymi prostopadle do ulicy Zielińskiego, którego ciemne grzbiety ujmują w ramy transparentną treść. Ważny urbanistycznie narożnik ulic Piłsudskiego i Zielińskiego został podkreślony dynamicznym przełamaniem elewacji północnej sądu. Wycofanie płaszczyzn pod niewielkim kątem akcentuje narożnik i jego strefę wejściową, zaznaczoną dodatkowo w parterze przebiciem w formie bramy/placu. Zapraszające otwarcie, łączące narożnik ulic z wnętrzem kwartału, na którym przewiduje się parking dla klientów, tworzy zadaszony plac wejściowy / strefę publiczną ożywczą dla miasta i samej instytucji.