obiekt Plac Słowiański w Legnicy
funkcja przestrzeń publiczna
lokalizacja Legnica
inwestor Urząd Miasta Legnicy
data 2016
zakres projekt koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
autor Tomasz Głowacki
zespół Dominik Angerman, Marcin Mierzwiak, Jakub Piszczek, Michał Przychodzeń, Katarzyna Śleboda

Proponowana koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy polega na zdefiniowaniu nowych ram urbanistycznych i wartości estetycznych płaszczyzny placu i jego ścian. Przez wprowadzenie nowej zabudowy i dostawienie fasad do istniejących budynków uzyskano harmonię z zabytkowym otoczeniem przywrócono wielkomiejski charakter Legnicy z przełomu XIX i XX wieku. Propozycja podkreśla strategiczną i reprezentacyjną rolę Placu Słowiańskiego, który w zmodernizowanej formie tworzy atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń miasta.