obiekt Pawilon Edukacyjny
funkcja edukacyjna
lokalizacja Warszawa
inwestor Zarząd Mienia m. st. Warszawy
data 2015
zakres projekt koncepcyjny
autor Tomasz Głowacki,
zespół Alicja Sawicka, Joanna Krajewska, Jacek Młynarczyk, Rasoul Daryanavard

Kluczowym elementem założenia ideowego proponowanej koncepcji jest uszanowanie przyrodniczego i krajobrazowego charakteru obszaru NATURA 2000, (w którym znajduje się strefa opracowania) powołanego w celu ochrony wybranych gatunków ptaków lęgowych, migrujących i zimujących na tym terenie. Istotne było zatem harmonijne wpisanie bryły pawilonu edukacyjnego w otwarty, nadwiślański pas zieleni wzdłuż Wybrzeża Puckiego. Jednocześnie zależało nam, by uzyskać obiekt o niepowtarzalnej i czytelnej formie. Krajobrazowy kontekst miejsca i planowana funkcja ośrodka edukacji ornitologicznej i przyrodniczej Doliny Środkowej Wisły zadecydowały o nadaniu pawilonowi wyglądu kojarzącego się z ptasim gniazdem. Stąd zaprojektowano kolistą, szklaną strukturę z zewnętrzną, ażurową powłoką wykonaną z konarów drzew na wzór gałęzi, z których ptaki wiją gniazda. Budynek-gniazdo, będąc rozpoznawalnym znakiem architektonicznym, sugeruje swym organicznym kształtem i drewnianą elewacją związek z przyrodą.
Pawilon - miejskie centrum spotkań nad Wisłą, dysponując ogólnodostępną przestrzenią seminaryjną, ekspozycyjną i warsztatową przewiduje także wygodne zaplecze dla nauczycieli/ organizacji zajmujących się ochroną fauny i flory rzeki oraz jej nabrzeża.
Propozycja kubaturowa i zagospodarowanie terenu w świadomy sposób wykorzystują atuty unikalnej lokalizacji. Utrzymano horyzontalną formę założenia, rozdzielając bryłę pawilonu na kilka poprzesuwanych i nałożonych na siebie warstw okręgów - gniazd. Ich forma została powtórzona w zagospodarowaniu terenu, kształtując ogrodzenia i gospodarstwo wiejskie. Tym samym organizacja działki - wyróżniona kręgami budynków oraz kręgami poletek roślinności i placów edukacji, wraz z łączącą je, wijącą się ścieżką - nawiązuje celowo do nieuregulowanego nabrzeża Wisły, jego miękkich linii brzegowych, ławic, kęp i łęgów.