obiekt MUZEUM WSPÓŁCZESNE WROCŁAW
funkcja międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji Muzeum Współczesnego Wrocław
lokalizacja Wrocław, Purkyniego
inwestor Gmina Wrocław
data sierpień 2008
zakres projekt koncepcyjny
powierzchnia użytkowa 17919m²
autor Tomasz Głowacki
zespół Katarzyna Rybczyńska, Agata Kaczmarek, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Justyna Kleszcz, makieta Łukasz Jagoda
wyróżnienie honorowe

Projekt Muzeum Współczesne Wrocław (MWW) jest grą zamknięć i otwarć - granic i jej braku. Przestrzeń Muzeum określona została przez bryły (zamknięcia/granice) i utworzone między nimi przestrzenie otwarte. Powstały układ wież i placów stanowi otwartą i dynamiczną strukturę, która generuje interakcje między sztuką / jej twórcą a odbiorcą, między muzeum a miastem, między przestrzenią publiczną a przestrzenią kreacji i ekspozycji.
Projektowana struktura, na pograniczu rzeźby i budynku, w formie otwartego urbanistycznego labiryntu tworzy nową jakość przestrzeni miejskiej we Wrocławiu. Równocześnie otwarta i zamknięta, przechodnia i intymna, kreuje miejsce łatwo dostępne, miejsce dla wszystkich, zróżnicowanych wiekowo i społecznie grup. Wydzielone przez budynki wieżowe, kameralne place zachęcają do dowolnej aranżacji i aktywności społecznej i artystycznej. Proponowane rozwiązanie MWW kształtuje przestrzeń dla ludzi i sztuki; przestrzeń demokratyczną, elastyczną i aktywną.