obiekt MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
funkcja konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej
lokalizacja Warszawa
inwestor Wojsko Polskie i Miasto Warszawa
data marzec 2009
zakres projekt koncepcyjny
autor Tomasz Głowacki
zespół Katarzyna Rybczyńska, Marta Wierzbicka, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Sylwester Duda, Anita Baron, Marzena Staroń, makieta Łukasz Jagoda

Teren muzeum ukształtowano odwołując się do topografii dawnego pola walki. Rozlokowano elementy wprost lub pośrednio przypominające autentyczne okopy, raweliny, trawersy, umocnienia i barykady. Bryła projektowanego budynku układa się wzdłuż osi północ-południe, tworząc częściowo zakryte przejście prowadzące wzdłuż wystaw plenerowych i Placu Gwardii. Oś Alei Wojska Polskiego wyznacza główne wejście do budynku. Bryła dostosowuje się do układu istniejących osi, jak również naśladuje dawne linie zabudowy odtwarzając w ten sposób utracony na przestrzeni dziejów układ urbanistyczny zatopionej w zieleni enklawy. Mocna, geometryczna bryła w formie napowietrznych, obszernych korytarzy częściowo zadasza teren Muzeum, tworząc miejsce pod ekspozycje plenerową.