obiekt ROZBUDOWA MUZEUM ARCHITEKTURY
funkcja konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu
lokalizacja Wrocław
inwestor Muzeum Architektury
data czerwiec 2005
zakres projekt koncepcyjny
powierzchnia użytkowa 6844m²
autor Tomasz Głowacki
zespół Dominik Górecki, Kamila Merwa, Zuzanna Wojtasiak

Intencją projektu jest zachowanie istniejącej powierzchni otaczającej muzeum - otwartej i zielonej przestrzeni jako niezbędnej oprawy dla unikatowego obiektu jakim jest XV wieczny zespół klasztorny. Jakakolwiek próba zasłaniania muzeum bryłami budynków, nawet w myśl historycznych odtworzeń, zaburzyć może skalę klasztoru i spowodować utratę jego wyjątkowego charakteru. Stąd świadoma decyzja o lokalizacji wymaganej rozbudowy pod ziemią. Jedynym sygnałem nowej kubatury jest pas doświetlenia w płaszczyźnie placu wejściowego oraz INFOBOX - szklany kubik emitujący informacje o obecnych i przyszłych ekspozycjach w muzeum. Ciekłokrystaliczne ekrany INFOBOX-u obudowują windę samochodową do parkingu oraz klatkę ewakuacyjną. Powstały znak przestrzenny w zaskakujący sposób tworzy nowy wizerunek muzeum.
Przestrzeń muzeum tak zorganizowano, by poszczególne jednostki funkcjonalne mogły działać niezależnie, np. audytorium, sale seminaryjne, wystawy w kościele, wystawy w budynku podziemnym, kawiarnia, księgarnia, itd. Jednocześnie wprowadzono system szklanych przegród pozwalających zachować wizualną jedność przestrzeni zespołu, jego otwarty charakter.
Muzeum powiększono o kubaturę podziemną z salami wystawowymi, magazynowymi i parkingiem w obrysie terenu przewidzianego pod rozbudowę oraz o nowy pawilon wschodni z funkcją gastronomiczną i biurową.