obiekt Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
funkcja Izba Pamięci
lokalizacja Warszawa
inwestor Urząd Miasta Warszawa
data 2015
zakres projekt koncepcyjny
zespół współpraca pomiędzy biurem PAG Pracownia Architektury Głowacki, a biurem CAMPOS COSTA ARQUITECTOS:
PAG: Tomasz Głowacki, Joanna Krajewska, Alicja Sawicka, Rasoul Daryanavard, Przemysław Witkowski
CAMPOS COSTA ARQUITECTOS: Pedro Costa, Caterina Dubini, Alexandar Celovic, Katarzyna Augustyniak, Hannah Muller

Rozwiązanie proponowane w konkursie wynika przede wszystkim z uszanowania powagi samego miejsca - Parku i Cmentarza Powstańców Warszawy, jak i z chęci oddania 104 tysiącom poległych i zamordowanych należnej im pamięci i hołdu. Elementem kluczowym prezentowanej koncepcji oraz istniejącego założenia przestrzennego jest kurhan, usypany wraz z powstaniem nekropolii w 1945 roku z 12 ton ludzkich prochów oraz pomnik Polegli Niepokonani, na które nakierowane są istniejące osie widokowe i otwarcia perspektywiczne.
Istniejace obecnie walory ekspozycyjne ukształtowania terenu między strefą wejsciową a pomnikiem w formie doliny ze stawem, zadecydowały o wyborze miejsca dla projektowanego Muru Pamieci i Izby Pamieci. Południowe zbocze kurhanu w naszej propozycji przyjmie wygląd tarasowego cokołu ze stopniowo wznoszacymi sie rzędami murów ? fragmentów ścian, które symbolicznie nawiązują do zniszczonej w czasie wojny zabudowy Woli.
Różnice wysokości pokonują rampy o bardzo niewielkim nachyleniu. Budynek Izby Pamięci ukryto pod pochylniami w połowie wysokości skarpy, tak by nie dominował w krajobrazie. Tym samym w sposób architektoniczny uhonorowano i podkreślono kurhan z Pomnikiem. Mur Pamięci wraz z Izbą Pamięci staje sie widoczny podczas zbliżania sie do zbocza. Jego własciwą percepcję zapewnia kameralny plac wejsciowy, który łączy sie naturalnie z wiekszą, brukowaną przestrzenią otwartą, opadajacą łagodnie w kierunku stawu, na której ustawiono stopniowo malejące i zanikające fragmenty ścian. Woda odgrywa istotną rolę w projektowanym układzie urbanistycznym. W zwierciadle stawu odbijać się będzie kurhan i Pomnik, potęgując zamierzone wrażenie podniosłości, wyciaszjąc i nastrajając do kontemplacji.