obiekt modelowy dom jednorodzinny o cechach architektury regionalnej Krainy Domów Przysłupowych
funkcja dom jednorodzinny
lokalizacja Kraina Domów Przysłupowych
data październik 2012
zakres projekt konkursowy
zespół projektowy Tomasz Głowacki, Katarzyna Filipiak, Magdalena Ciszak, Magdalena Kornacka
współpraca Bartłomiej Poteralski, Dominika Szczecińska

druga nagroda w konkursie międzynarodowym

Zaproponowane współczesne rozwiązanie domu przysłupowego bezpośrednio odnosi się do formy i struktury tradycyjnych domów oraz ma stanowić nowoczesne uzupełnienie krajobrazu kulturowego krainy domów przysłupowych. W projekcie zostały wykorzystane tradycyjne, sprawdzone rozwiązania przy zastosowaniu współczesnych materiałów i technologii.
Modelowy dom przysłupowy z założenia do realizacji w górach, na działkach o dużych spadkach terenu, powinien wykorzystywać atrakcyjność otoczenia. Zaproponowane rozwiązanie zróżnicowania poziomu posadzek w domu umożliwia budowę na opadającym terenie, jednocześnie traktując jego ukształtowanie jako walor działki. Dzięki obniżeniu posadzki w części dziennej domu, uzyskujemy atrakcyjną, wysoką przestrzeń salonu, jadalni i kuchni. Układ przestrzenny domu odzwierciedla historyczny podział stosowany w domach przysłupowych na część gospodarczą i mieszkalną na parterze oraz mieszkalną na piętrze. Część gospodarcza domu została wymurowana i otynkowana na biało jak to bywało w tradycyjnych domach przysłupowych. Konstrukcja przysłupowa znajduje się w dziennej części domu.
Zgodnie z założeniami konkursu przewiduje się rozbudowę domu. Zarówno przed rozbudową jak i po, proporcje długości do szerokości budynku zawierają się w zakresie 1,5-2 razy, typowym dla domów przysłupowych mieszkalnych.