obiekt CENTRUM OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
funkcja konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum obsługi odwiedzających państwowe muzeum Auschwitz-Birkenau
lokalizacja Oświęcim
inwestor Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
data maj 2010
zakres projekt koncepcyjny
powierzchnia terenu 94187 m²
powierzchnia użytkowa 5371 m²
autor Tomasz Głowacki
zespół Marta Górniak, Anna Grajper, Paweł Kędziak, Sebastian Dobiesz

Projekt nowego Centrum Obsługi Odwiedzających (COO) w Auschwitz opiera się na podstawowej zasadzie oddzielenia głośnej strefy obsługi od strefy zwiedzania, która jest miejscem wyciszenia i kontemplacji. Projekt neguje propozycję lokalizacji hotelu dla pensjonariuszy na obszarze "B", zaś budynku COO w starej rzeźni obozowej na obszarze "A"; jako dysharmonijną i wpływającą negatywnie na cały obszar i funkcjonowanie Pomnika Zagłady w Auschwitz. Zaproponowany układ funkcjonalno-przestrzenny zapewnia poprawną obsługę odwiedzających i przyczynia się do utrzymania porządku na jego obszarze, dodatkowo hierarchizując przestrzeń i nadając jej odpowiednie znaczenie. Budynek COO o wydłużonym kształcie pełni rolę bariery między pomnikiem zagłady a placem przedwejściowym.