obiekt Bunkier Sztuki w Krakowie
funkcja galeria sztuki
lokalizacja Kraków
inwestor Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
data 2016
zakres projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy
autor Tomasz Głowacki
zespół Konrad Mierzwa, Marcin Mierzwiak, Katarzyna Śleboda, Bartosz Wójcik
współpraca w zakresie projektu instalcji - Cundall Polska, Wojciech Stec

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie projektu Krystyny Różyskiej-Tołłoczko jest obiektem kompletnym i pełnowartościowym, co wywarło znaczący wpływ na podjęte decyzje projektowe. Chcąc zachować skalę i formę Galerii, zaproponowano nadbudowę wycofaną do wnętrza kwartału, która wpisuje się w jego chaotyczną strukturę. Pośród elementów o różnych kubaturach i wysokościach, prostopadłościenna bryła stanowi integralną część zabudowy, usytuowaną jednak w tle w stosunku do budynku Galerii. Dzięki temu zachowano skalę urbanistyczną zabudowy od strony Plant i placu Szczepańskiego.
Jednocześnie zabieg ten umożliwia odtworzenie szklanego dachu nad pierwszym piętrem, jako pierwotnego zamysłu autorki. W nawiązaniu do oryginalnych rozwiązań materiałowych proponuje się też wykończenie elewacji nadbudowy luksferami, zachowując spójność między istniejącą i nowo projektowaną tkanką.

Za cenny element projektu uznano również elewację frontową Bunkra, która zostaje w pełni odsłonięta przez umieszczenie kawiarni w części podziemnej. Stwierdzono, że sugerowane
w regulaminie odsunięcie pawilonu w kierunku Plant jest niewystarczające i zaburza odbiór obiektu. Lokal został doświetlony przez szklany stropodach, któremu nadano formę pasa łączącego wejścia A i B do budynku Galerii. Dzięki temu zachowano kontakt użytkowników z zewnętrzem jak i umożliwiono wgląd do wnętrza z poziomu placu wejściowego.