obiekt ATMOTERM
funkcja opolskie centrum wysokich technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju - Atmoterm
lokalizacja Opole
inwestor Atmoterm
data maj 2011
zakres projekt koncepcyjny
powierzchnia terenu 1179 m²
powierzchnia użytkowa 1022 m² + parking podziemny
autor Tomasz Głowacki
zespół Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Aleksandra Konieczna, Mateusz Skalski, Iga Peruga, Marcin Proch, wizualizacje: Jakub Podgórski
II. nagroda

Niewielka działka i bogaty program przestrzenny wymusiły kreatywne podejście do tematu zabudowy uzupełniającej kwartał. Istniejący budynek "Atmotermu" wypełnia północną część działki, a okoliczna zabudowa wymusza zachowanie warunków ochrony przeciwpożarowej. Projektowany obiekt wypełnia zatem szczelnie pozostałą część działki, zamykając się pełnymi ścianami na jej granicach, ściany te jednak proponuje się wykorzystać do zamontowania "zielonej fasady", będącej zarówno elementem zestawu rozwiązań obniżających zużycie energii jak i zewnętrzną manifestacją wartości jakimi kieruje się Inwestor - zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Wykorzystano z pozoru kłopotliwą lokalizację podziemnego ciepłociągu tworząc oś wejścia w poziomie parteru prowadzącą od ul. Łangowskiego w głąb działki. Trakt ten, nad którym nadwieszono część budynku, wprowadza gości i użytkowników w kierunku projektowanego patio i głównego wejścia oraz skweru miejskiego. Budynek projektowany o trzech kondygnacjach nadziemnych jest połączony zadaszonym, przeszklonym łącznikiem z klatką schodową budynku istniejącego.
W proponowanym obiekcie zastosowano kompleksowy system pasywnych i aktywnych rozwiązań zmniejszających zużycie energii, ograniczających przegrzewanie w lecie i wychładzanie się obiektu w zimie. Zastosowanie "zielonej ściany" stanowi efektywną termoizolację - uniemożliwia absorbcję promieni słonecznych przez ściany latem, zimą zapobiega wychładzaniu się budynku tworząc przy fasadzie poduszkę cieplejszego powietrza. Ponadto zieleń zwiększa izolacyjność akustyczną fasad oraz pomaga zmniejszać zapylenie powietrza.