obiekt ARENA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
lokalizacja Szczecin
inwestor gmina miasto Szczecin
data listopad 2009
zakres projekt koncepcyjny
powierzchnia terenu 8410m²
powierzchnia użytkowa 2942m²
autor Tomasz Głowacki
zespół Katarzyna Rybczyńska, Agnieszka Śliwińska, Sylwester Duda, Łukasz Jagoda, Mateusz Sum, Michał Święciak
wyróżnienie

- przywrócenie hierarchii i rehabilitacja układu urbanistycznego poprzez uporządkowanie osi na terenie działki
- sprowadzenie dużej kubatury sali pod ziemię w celu podkreślenia znaczenia istniejącego zabytkowego budynku szkoły
- wykorzystanie istniejącej różnicy poziomów posadowienia budynków do tarasowego, wielopoziomowego sposobu zagospodarowania terenu
- wprowadzenie muru jako elementu spajającego i wydzielającego
- dogęszczenie i zróżnicowanie funkcji terenów zielonych z zapewnieniem obsługi i zapleczy
- wprowadzenie wielofunkcyjnych, uniwersalnych elementów małej architektury wywodzących się bezpośrednio z geometrii budynków i terenu
- zapewnienie niezależności funkcjonowania areny sportowej