obiekt Ambasada RP w Berlinie
lokalizacja Unter den Linden, Berlin
inwestor Ministerstwo Spraw Zagranicznych
data grudzień 2012
zakres projekt koncepcyjny
autor Tomasz Głowacki
zespół Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Katarzyna Filipiak, Dominika Szczecińska,
wizualizacje OMI Mirek Kaczyński
makieta ONIMO Łukasz Jagoda

Projekt Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, stolicy Republiki Federalnej Niemiec jest projektem szczególnym nie tylko ze względu na skomplikowaną funkcję obiektu placówki dyplomatycznej ale i przez ładunek emocjonalny jaki niesie skomplikowana historia współistnienia obu narodów. Obecne dobrosąsiedzkie stosunki między narodami tworzą stabilny fundament do trwałego wzajemnego poszanowania i współpracy. Intencją projektu jest podkreślenie tego faktu przez wprowadzenie w przestrzeń budynku ambasady i jego wygląd architektoniczny motywu przewodniego, który jest charakterystyczny dla obu kultur a jednocześnie symbolizuje siłę i trwałość związku między nimi.

W tym przypadku odwołano się do dębu ? majestatycznego drzewa występującego powszechnie na terenach Polski i Niemiec, drzewa, które dla obu kultur jest synonimem długowieczności i siły, dostojeństwa i zdrowia. Dąb między lipami przy Unter der Linden ? w polskiej placówce zagranicznej - jest metaforą opoki, trwałości życiodajnych relacji między narodem polskim i niemieckim. Jest to też symbol pojednania, wspólnego podłoża kulturowego i wzrostu w dobrosąsiedzkich stosunkach między krajami. Przywieziony z Polski okaz dębu, zakorzeniony i wyeksponowany w przestrzeni wewnętrznego dziedzińca budynku ambasady ma reprezentować fragment ojczyzny. Wzór kory dębu w formie reliefu w betonie i szkle pojawia się także na elewacjach budynku. Dokładnie zaplanowanym rozłożeniem i rytmem wertykalnych okładzin elewacyjnych obrazuje pokrój drzewa, w miarę wznoszenia się do góry od cokołu po gzyms nawiązuje do pnia, konarów i gałęzi drzew.