obiekt AFRIKARIUM
funkcja konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu Życiodajne Wody Afryki (Afrikarium-Oceanarium)
lokalizacja Wrocław
inwestor Gmina Wrocław
data marzec 2008
zakres projekt koncepcyjny
autor Tomasz Głowacki
zespół Agata Kaczmarek, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Justyna Kleszcz, Sylwester Duda, Michał Mrzewa, model Łukasz Jagoda

Przedstawiona propozycja to architektura sztucznej topografii, kształtuje obiekt jako krajobraz, w którym kubaturę "schowano" pod "zieloną skarpę". Dzięki temu budynek znika; patrząc z oddali, widzimy tylko krajobraz - skarpę porośniętą trawą, która stanowi naturalną całość z ogrodem zoologicznym.
Ostateczna forma obiektu zdefiniowana została przez kształt kontynentu Afryki, widoczny w rzucie budynku. Zastosowanie tak silnego elementu formalnego ma znaczenie nie tylko symboliczne i edukacyjne, ale nadaje również klarowność całemu założeniu. Odwołanie do prostego, jasnego skojarzenia sprawia, że obiekt jest rozpoznawany już przy wejściu do Zoo i jako charakterystyczny może stać się znakiem w przestrzeni.
W sensie metaforycznym obiekt nawiązuje do Afryki, jako "czarnego lądu" zatopionego w życiodajnych wodach mórz i oceanów. W projekcie ma to odzwierciedlenie w samym ukształtowaniu założenia i rozkładzie funkcji.