obiekt BIUROWIEC WPO ALBA
funkcja biurowiec
lokalizacja Wrocław
inwestor WPO ALBA
data 2007
zakres projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy
powierzchnia terenu 16934m²
powierzchnia użytkowa 2666m²
autor Tomasz Głowacki
zespół Paweł Steć, Paweł Wróblewski, Michał Mrzewa, Agata Kaczmarek, Sylwester Duda

Proponowane rozwiązanie ma na celu stworzenie prostej formy budynku z podkreśleniem charakterystycznych miejsc wycięciami w bryle. Elewacja wejściowa zaakcentowana jest nadwieszonym mostkiem prowadzącym do wejścia głównego, pod którym znajduje się obniżenie terenu służące również jako doświetlenie pomieszczeń rekreacyjno-użytkowych kondygnacji podziemnej. Założeniem koncepcji projektowanego budynku biurowego jest stworzenie logicznego układu funkcjonalno-przestrzennego wynikającego z potrzeb przedstawionych przez Inwestora oraz uwarunkowań przepisów i wymogów dotyczących budynków biurowych. Budynek posiada pięć kondygnacji w tym jedną podziemną. Wejścia usytuowane są w poziomie terenu. Wejście główne prowadzące przez nadwieszony mostek znajduje się na elewacji zachodniej.