obiekt: REWITALIZACJA KAMIENICY
funkcja: biurowa
lokalizacja: Polska
inwestor: prywatny
data: 2017
zakres: projekt koncepcyjny
powierzchnia użytkowa: 1 273,5 m2
autor: Tomasz Głowacki
zespół: Marcin Mierzwiak, Katarzyna Śleboda

Koncepcja przebudowy i rozbudowy siedziby jednej z firm w Kluczborku obejmuje dwa obiekty, które stanowią część całego kompleksu: kamienicę z XIX w. oraz późniejszą dobudówkę. Jako budynki frontowe wchodzą one w skład pierzei ul. Katowickiej, której reprezentacyjny charakter budują liczne obiekty użyteczności publicznej: Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy,
Starostwo Powiatowe czy Urząd Miasta. Funkcja tych obiektów znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w architekturze, a zwłaszcza w ich skali. Stąd też zaproponowano podwyższenie budynku ?dobudówki?, aby uzyskać prestiżowy charakter, osadzając obiekt w kontekście urbanistycznym.
W celu uzyskania odpowiedniej formy przeprowadzono szereg zabiegów bryłowych. Usunięto szyb windowy z maszynownią, którego surowa estetyka konkuruje z budynkiem kamienicy. Wprowadzono też dach dwuspadowy, co pozwoliło na uzyskanie spójnej koncepcji, polegającej na zestawieniu analogicznych brył. Przesunięcie linii zabudowy zostało wykorzystane jako walor
projektu. Utworzono brakującą wcześniej strefę przed-wejściową, oraz wykorzystano projektowany obiekt jako subtelne tło dla historycznej kamienicy.
Rozwiązania materiałowe zostały dobrane tak, aby podkreślić rangę obiektu. Zastosowano szlachetne, klasyczne materiały: czarną cegłę o wyraźnej fakturze oraz oprawione w czarne, stalowe ramy szkło. Dzięki barwieniu na ciemny kolor, szyby tworzą ciekawy efekt przestrzenny, ukrywając otworowanie dostosowane do możliwości konstrukcyjnych. Dodatkowo podwójna
elewacja od południa chroni obiekt przed przegrzaniem, a od północy przed wychłodzeniem. Takie rozwiązanie zwiększa również wydajność energetyczną budynku.