obiekt dom ukryty
inwestor konkurs DOM EKOLOGICZNY zorganizowany przez wydawnictwo MURATOR
data październik 2011
zakres projekt koncepcyjny
powierzchnia terenu
powierzchnia użytkowa 193m²
autor Tomasz Głowacki
zespół projektowy Katarzyna Rybczyńska, Aleksandra Konieczna, Mateusz Skalski, Iga Peruga
wizualizacje Jakub Podgórski
współpraca branżowa SEGESTA

wyróżnienie równorzędne

Ideą projektowanego domu ekologicznego jest jego całkowite zagłębienie w terenie.
"Dom ukryty" to podziemny dom atrialny, doświetlany przez wewnętrzne patio i świetliki, o zerowej emisji dwutlenku węgla, "zero energetyczny". Do jego ogrzania/chłodzenia wykorzystywana jest tylko energia geotermalna i energia własna domu, tj. ciepło wytworzone przez ludzi, żarówki, komputery, sprzęt AGD, itp.
Proponowane rozwiązanie wkopania domu w ziemię owocuje wieloma korzyściami proekologicznymi: zagłębienie domu w gruncie ze względu na wyeliminowanie przewiewów i wysokich amplitud temperatur podnosi radykalnie komfort cieplny budynku. Ponadto warstwa ziemi tworzy naturalną i stabilną otulinę termiczną. Zastosowany w projekcie zintegrowany systemem grzewczo-wentylacyjny z wykorzystaniem kolektora pionowego, wymiennika gruntowego, pompy ciepła i rekuperatora pozwala na ogrzanie i chłodzenie domu bez konieczności wydatkowania dodatkowej energii kopalnej. Proponowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia pełną wymianę powietrza.
Poza aspektami energetycznymi i ekonomicznymi, "dom ukryty" nie ingeruje wizualnie w środowisko naturalne i kulturowe. Dom znika z horyzontu, tym samym go nie przekształcając i nie zajmując powierzchni biologicznie czynnej. Takie rozwiązanie korzystne jest także w przypadku małych, ciasnych działek otoczonych zabudową sąsiednią. Umożliwia zachowanie zieleni i właściwego nasłonecznienia adresowanemu domowi i sąsiadom.
Kubaturę domu definiuje prostopadłościan z wyciętym centralnie okrągłym otworem, doświetlającym wewnętrzny ogród - kwadratowe patio. Patio dzieli dom na dwie części: wspólnego użytkowania z salonem, jadalnią, kuchnią i gabinetem oraz część indywidualną z sypialniami. Obie strefy spaja łącznik pełniący funkcje bawialni i biblioteki. Do domu dostajemy się szeroką pochylnią, stanowiącą także zjazd dla samochodu. Na jej końcu przewidziano otwarty garaż z możliwością zamykania go w razie potrzeby opuszczaną, rolowaną bramą. Dom mimo zagłębienia w ziemi jest doskonale doświetlony i nasłoneczniony. Zapewnia to obszerny, okrągły otwór w dachu nad patio całkowite przeszklenie pokoi oraz dwa pasy podłużnych świetlików od wschodu i zachodu, przechodzące nad łazienkami, pralnią, kuchnią i korytarzami. Przyjęta orientacja wschodnio-zachodnia oraz centralne patio sprawia, iż przez cały dzień słońce krąży po wnętrzu domu.