obiekt EKA
funkcja konkurs na opracowanie koncepcji nowego budynku Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych
lokalizacja Tallin, Estonia
inwestor Estońska Akademia Sztuk Pięknych
data 2007
zakres projekt koncepcyjny
autor Tomasz Głowacki
zespół Michał Mrzewa, Agata Kaczmarek, Agnieszka Śliwińska, Paweł Wróblewski, Justyna Kleszcz, Sylwester Duda, makieta Łukasz Jagoda

Sztuce, związanej ściśle z kreacją, od zawsze towarzyszyła nowatorska myśl. Akademia Sztuk Pięknych jako miejsce, w którym sztuka się rodzi, stanowi swoisty tygiel eksperymentu i nowych idei. Styk nowości i tradycji, ciągły proces tworzenia i rozwoju myśli procentują nie tylko dla samej uczelni. Wnoszą nieoceniony wkład dla społeczeństwa w skali miasta i w skali całego kraju. Widząc EKA w tym świetle, stworzyliśmy nową siedzibę uczelni jako emiter myśli i idei. Kubatura przewidzianego w akademii programu funkcjonalnego zgodnie z wyróżnionymi funkcjonalnie blokami / wydziałami ujęta została w szklane boksy. Ich zestaw poukładany w pionie i poziomie po obwodzie działki, wokół prostokątnego wewnętrznego dziedzińca, stanowi przestrzenną strukturę obiektu. Budynek akademii zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu istniejących i planowanych głównych ciągów pieszych. Przestrzeń wewnętrznego dziedzińca akademii została celowo zaprojektowana jako nowy plac miejski Tallina.