Stan surowy zamknięty! Trwają prace wykończeniowe w Domu na wylot na wrocławskiej Klecinie.